2017

Punimet ne Peja 1

Galeria: Punimet ne Peja 1

Ref .: Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit – Programi i Sektorit IV dhe V – LOT 1 PO9503830981 -SS Peja 1
Viti i përfundimit 2017