2018

Punimet ne Lepenc 3

Punimet ne Lepenc 3

Punët elektromontuese në ndërtimin e Hidrocentralit 13.2 MVA Lepenci 3