2018

Punimet ne Keds 2018

Punët në implementimin e projekteve të rekonstruktimit të rrjetave të KEDS-it investimet 2018 LOT 1 &LOT 15 Prishtina dhe LOT 11 Gjilani dhe Mitrovica