2016

PROJEKTET NË NS 400/110kV Ferizaji 2

PROJEKTI:”Ndërtimi i Nënstacionit 400/110kV Ferizaji 2”

Viti i implementimit: 2011

PROJECT: “Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 1 PO9503830981” :Zgjerimi i NS Ferizaji 2 me dy fusha të reja 400kV dhe për Transformatorin 2 ,400MVA , 400/110kV.

Viti i implementimit: 2016