2018

Projektet te NS 110/35/10(20)kV Prizreni 1

Projekti: Ndërrimi i ndarësve dhe ndërprerësve 123 kV në NS Prizreni 1
Viti i zbatimit: 2018