2008

Projektet në NS 110/10(20) kV Prishtina 1 dhe NS 110/35/10(20) kV Prishtina 2

Projekti “Ref.Nr.KCBC06132-07-008-111 / Ndërrimi i ndërprerësve 110kV në NS Prishtina 1 dhe NS Prishtina 2”.

Viti i implementimit 2008