2018

Ormanet e tipit 3

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 3 te brendshem deri ne 400A per njehsore

-raporti i testimeve per ormanet e tensionit te ulet tip 3