2018

Ormanet e tipit 2

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 2 te jashtem per Trafostacione shtylle deri ne 250kVA

-raporti i testeve per ormanet e tensionit te ulet tip 2