2018

Ormanet e tipit 1

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 1 te brendshem deri ne 1600A

-raporti i testeve per ormanet e tensionit te ulet tip 1