2017

Projektet në NS Prishtina 4

PROJEKTI: “Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 1 PO9503830981”- Ndërrimi i ndërprerësve në anën 110kV dhe 220kV te  NS 220/110kV Prishtina 4.

Viti i implementimit: 2016 dhe 2017

PROJEKTI: ”Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 4 PO 9503979261 “”-Ndërrimi i ndarësve në anën 110kV dhe 220kV te  NS 220/110kV Prishtina 4.

Viti i implementimit: 2016 dhe 2017