2011

Projektet në anën 400kV Kosova B

Ndërrimi i pajisjeve të tensionit të lartë në NS Kosova B 400 / 220kV në katër fusha te ana 400kV – LOT 2 REF: KOSTT 21 -10-001-111
Viti i përfundimit: 2011