2017

PROJEKTET NË NS 220/35kV FERRONIKLI

PROJEKTI: “Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 1 PO9503830981”-Grupet matëse të Nënstacioneve-Ferronikli

Viti i implementimit :2017