2018

Rehabilitimi i Nënstacioneve ekzistuese të Tensionit të lartë

Rehabilitimi i Nënstacioneve ekzistuese të tensionit të lartë 110kV, 220kV dhe 400kV