2018

Projektet e tensionit te ulet

projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të ulët si: realizimi i instalimeve elektrike në objektet banesore,objektet industriale ,qendra sportive etj.