2018

Ndërtimi i Nënstacioneve të reja të Tensionit të lartë

realizimi i projekteve në ndërtimin e Nënstacioneve të reja të tensionit të lartë 110kV, 220kV and 400kV