Category: Prodhimi

Ormanet e tipit 3

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 3 te brendshem deri ne 400A per njehsore -raporti i testimeve per ormanet e tensionit te ulet tip 3

Ormanet e tipit 2

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 2 te jashtem per Trafostacione shtylle deri ne 250kVA -raporti i testeve per ormanet e tensionit te ulet tip 2

Ormanet e tipit 1

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 1 te brendshem deri ne 1600A -raporti i testeve per ormanet e tensionit te ulet tip 1

Fabrika e Monting –ut në Mazgit

-prodhimi i shtëpizave të metalta të Trafostacioneve distributive deri në 1000kVA , -prodhimi dhe kompletimi i ormanëve të tensionit të ulët për montim të brendshëm deri në 2500 A; -prodhimi dhe kompletimi i ormanëve të tensionit të ulët për montim të jashtëm deri në 400 A; -prodhimi dhe kompletimi i ormanëve me njehsorë për montim […]