Category: Galery

Projektet NS 400/220kV Kosova B ana 220kV

PROJEKTI: Rehabilitimi i pajisjeve të tension të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 293/1, LP 2305 and AT1 Ref:KOSTT 16,2/3,9,7/2,17/2-07-048-111 Viti i implementimit : 2009 PROJEKTI: Rehabilitimi i pajisjeve të tensionit të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 263,LP 2304,LP 2305 […]