Punimet ne Peja 1

Galeria: Punimet ne Peja 1 Ref .: Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit – Programi i Sektorit IV dhe V – LOT 1 PO9503830981 -SS Peja 1 Viti i përfundimit 2017

PROJEKTET NË NS PEJA 3

PROJEKTI:”Peja 3  Substation 400/110kV and Associated Transmission System Works Installation Works” Viti i implementimit: 2009 PROJEKTI: LOT 1 :Extention of SS Peja 3 with two new feeders 400 kV and 110kV for Transformer 2 400/110kV Viti i implementimit: 2016

PROJEKTET NË NS 400/110kV Ferizaji 2

PROJEKTI:”Ndërtimi i Nënstacionit 400/110kV Ferizaji 2” Viti i implementimit: 2011 PROJECT: “Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 1 PO9503830981” :Zgjerimi i NS Ferizaji 2 me dy fusha të reja 400kV dhe për Transformatorin 2 ,400MVA , 400/110kV. Viti i implementimit: 2016

Punimet ne Berivojce

Galeria: Punimet ne Berivojce Projekti “Instalimi i transformatorit të riparuar të energjisë 110/10(20) kV, TR2 31.5MVA, në SS Berivojcë “ 1 -Transporti dhe instalimi i transformatorit të riparuar 31.5MVA; -Ndërtimi i furnizuesit të ri te transformatorit 110kV; -Furnizim i instaluar, SAT dhe vënien në funksionim të mbrojtjes dhe kontrollit për dergesat e Transformatorit 110 kV dhe 10 […]

Projektet NS 400/220kV Kosova B ana 220kV

PROJEKTI: Rehabilitimi i pajisjeve të tension të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 293/1, LP 2305 and AT1 Ref:KOSTT 16,2/3,9,7/2,17/2-07-048-111 Viti i implementimit : 2009 PROJEKTI: Rehabilitimi i pajisjeve të tensionit të lartë në NS 400/220kV  Kosova B në fushat e anës 220kV  : LP 263,LP 2304,LP 2305 […]