Ormanet e tipit 3

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 3 te brendshem deri ne 400A per njehsore -raporti i testimeve per ormanet e tensionit te ulet tip 3

Ormanet e tipit 2

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 2 te jashtem per Trafostacione shtylle deri ne 250kVA -raporti i testeve per ormanet e tensionit te ulet tip 2

Ormanet e tipit 1

-prodhimi dhe kompletimi i ormaneve te tensionit te ulet tip 1 te brendshem deri ne 1600A -raporti i testeve per ormanet e tensionit te ulet tip 1

Punimet ne Keds 2018

Punët në implementimin e projekteve të rekonstruktimit të rrjetave të KEDS-it investimet 2018 LOT 1 &LOT 15 Prishtina dhe LOT 11 Gjilani dhe Mitrovica

Fabrika e Monting –ut në Mazgit

-prodhimi i shtëpizave të metalta të Trafostacioneve distributive deri në 1000kVA , -prodhimi dhe kompletimi i ormanëve të tensionit të ulët për montim të brendshëm deri në 2500 A; -prodhimi dhe kompletimi i ormanëve të tensionit të ulët për montim të jashtëm deri në 400 A; -prodhimi dhe kompletimi i ormanëve me njehsorë për montim […]

Projektet në NS Prishtina 4

PROJEKTI: “Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 1 PO9503830981”- Ndërrimi i ndërprerësve në anën 110kV dhe 220kV te  NS 220/110kV Prishtina 4. Viti i implementimit: 2016 dhe 2017 PROJEKTI: ”Ref.:Improvement of Transmission Network- Sector Programme IV and V  – LOT 4 PO 9503979261 “”-Ndërrimi i ndarësve në anën 110kV dhe […]