Cilësi dhe lidership në tregun kombëtar...

Projektet e fundit

All Projects
HC Lepenci 3
Prodhimi
Projektet Bechtel Enka
Projektet KEDS
Projektet te Nënstacionet e KOSTT-it
Te gjitha projektet
  • Të gjitha projektet
  • Prodhimi i ormanëve dhe shtëpizave të Trafostacioneve
  • Projektet e dislokimeve të linjave Autostrada Prishtinë –Hani I Elezit
  • Projekti HE Lepenci 3
  • Projektet KEDS
  • Projektet Nënstacioneve të KOSTT-it LOT1 dhe LOT 4

Sherbimet tona

Ndërtimi i Nënstacioneve të reja të Tensionit të lartë

-realizimi i projekteve në ndërtimin e
Nënstacioneve të reja të tensionit të lartë
110kV, 220kV dhe400kV

Projektet e tensionit të mesëm

–projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të mesëm deri në 35kV si:linjat nëntokësore ,largëpërçuesët,montimi i kthinave të tensionit të mesëm në Trafostacione etj

Projektet e tensionit te ulet

–projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të ulët si: realizimi i instalimeve elektrike në objektet banesore,objektet industriale ,qendra sportive etj.

Pajisjet sekondare dhe shpenzimet vetanake te Nënstacionet

-Montimi i pajisjeve sekondare ,Rehabilitimi dhe montimi i pajisjeve për shpenzime vetanake të Trafostacioneve

Rehabilitimi i Nënstacioneve ekzistuese të Tensionit të lartë

–Rehabilitimi i Nënstacioneve
ekzistuese të tensionit të lartë
110kV, 220kV dhe 400kV

Ndërtimi i Trafostacioneve distributive

–projektimi, kompletimi si dhe
montimi i Trafostacioneve 10(20)/0.4kV
dhe 35/0.4kV deri 2000kVA

Shqyrtime

–Shqyrtime :testimi me tension të lartë deri në 80kV DC i izolimeve të linjave  kabllore, kthinave si pajisjeve tjera ,testimi i sistemeve të tokëzimit si matja e rezistencës së tokëzimeve  dhe matja e tensionit të hapit dhe prekjes ,shqyrtimi i qarqeve sekondare etj.

Projekte te ndriçimit publik dhe Projektet e telekomunikacionit

Kush jemi ne

Ndërrmarja “monting“

Ndërrmarja “Monting “u themelua në vitin 1993 në Prishtinë .Në fillim u punua në instalimet elektrike të objekteve të vogla dhe të mesme si dhe në kompletimin e Trafostacioneve distributive.

Në vitin 1995 u themelua reparti për riparimin e transformatorëve energjetik i cili u tregua si shumë i suksesshëm .Gjatë periudhës 1995-1998 sa funksionoi ky repart u riparuan mbi 200 transformator të fuqisë prej 30-630 kVA.

Na

Kontaktoni

Kliko Ketu!

Qasuni me lehte ne informatat kontaktuese.

Pse ne?

Lidership

Jemi lider ne industrinë tonë, duke përdorur teknologjitë dhe metodat më efikase në tregë.

Besnikë

Ekipet tona të selektuara për secilin klient, të trajnuar dhe të perkushtuar për zgjidhjen e problemeve tuaja.

Përkushtimi në kualitet

Puna kualitative dhe përkushtimi ndaj konsumatorëve është fokusi jonë.

Shpejtësi

Klientet tonë së bashku me saktësi dhe përkushtime, na karakterizojnë edhe me shpëjtesi në kryerjen e detyrave tona.

Lajmet

Klientët

Partnerët