Cilësi dhe lidership në tregun kombëtar..

Kush jemi ne

Ndërrmarja “monting“

Ndërrmarja “Monting “u themelua në vitin 1993 në Prishtinë .Në fillim u punua në instalimet elektrike të objekteve të vogla dhe të mesme si dhe në kompletimin e Trafostacioneve distributive.

Në vitin 1995 u themelua reparti për riparimin e transformatorëve energjetik i cili u tregua si shumë i suksesshëm .Gjatë periudhës 1995-1998 sa funksionoi ky repart u riparuan mbi 200 transformator të fuqisë prej 30-630 kVA.

Sherbimet tona

Projektimi, ndërtimi dhe rehabilitimi

Projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të ulët si: realizimi i instalimeve elektrike në objektet banesore,objektet industriale,qendra sportive etj.

 Shtëpiza të Trafostacioneve

Prodhimi i shtëpizave të Trafostacioneve distributive, prodhimi i ormanëve të ndryshëm.

 Shtëpiza të Trafostacioneve

Prodhimi  i shtëpizave të Trafostacioneve distributive ,prodhimi i ormanëve të ndryshëm të tensionit të ulët,ormanëve të hidrantëve dhe nxemjes.

Tensioni i mesëm

Projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të mesëm deri në 35kV si:linjat nëntokësore ,largëpërçuesët,montimi i kthinave të tensionit të mesëm në Trafostacione etj.

Trafostacionet ekzistuese

Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetanake të Trafostacioneve ekzistuese.

Pse ne?

Lidership

Jemi lider ne industrinë tonë, duke përdorur teknologjitë dhe metodat më efikase në tregë.

Besnikë

Ekipet tona të selektuara për secilin klient, të trajnuar dhe të perkushtuar për zgjidhjen e problemeve tuaja.

Përkushtimi në kualitet

Puna kualitative dhe përkushtimi ndaj konsumatorëve është fokusi jonë.

Shpejtësi

Klientet tonë së bashku me saktësi dhe përkushtime, na karakterizojnë edhe me shpëjtesi në kryerjen e detyrave tona.

Our Clients

 • Keds
 • Kosst
 • Kfor
 • Client 04
 • Client 05
 • Client 06
 • Client 07
 • Client 08
 • Client 09
 • Client 10
 • Bechtel-enka
 • Kolegji AAB